Om mig

Om mig!

Said Nazzal heter jag och är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut sedan snart 35 år. Jag började min bana redan 1988 då jag arbetade med krigsskador och traumatologi i Palestina. I Sverige har jag arbetat både inom kommunala verksamheter och landstinget men sedan 1998 driver jag egen praktik. Inriktningen är främst mot ortopediska patienter.

Utbildningar

Sjukgymnast examen från Belgrad och Stockholm
Universitetskurser;
10 p MDT (Mechanical diagnoses and Therapi) Linköping, cure
10 p Smärta och smärtbehandling Växjö, health
5 p CPR communitay based rehabilitetation Uppsala.

Andra kurser

Mackenzie kurser A, mind B, C, D , E och praktiska delen av credtional examen.

Akupunktur kurser

Idrottsmedicinsk kurser steg 1 och steg 2

OMI kurser , skuldra och höft

Ergonmoi kurser 2 st.

Projekt kursband (rehab av kurbandskador)

Idrottsmedicinsk kurs Axel rehabilitering

MET, muskel energi teknik

Funktionell rörelseanalys

Kensiotejpning 3 kurser

Mulligan Concept Övre och Nedre extremitet

STAC Grundtränare

Super Sole

Manipulationskurser i Linköping och Stockholm